Tin Nội Bộ
Hoạt động Công ty Sài Gòn 5 quý II năm 2018
02/07/2018

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Ngày 26/6/2018, thực hiện Kế hoạch số 135/KH-SG5-VP ngày 07/6/2018, Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Tại Hội nghị đã nghe các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tình hình thực hiện nội quy quy chế Công ty, tình hình trích lập quỹ khen thưởng- phúc lợi và công khai tài chính năm 2017…Đồng thời Người sử dụng lao động đã trả lời các kiến nghị, đề xuất của người lao động Công ty về tình hình tiền lương, các chế độ theo thỏa ước lao động tập thể. Các Trưởng (Giám đốc) Phòng/Đơn vị cũng đã ký kết Giao ước Thi đua năm 2018:

BUỔI TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO NĂM 2018

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2018, Đảng ủy Công ty đã mời Báo cáo viên – Đ/c Đại tá Nguyễn Quốc Văn – UV.TV/ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tuyên truyền các thông tin về tình hình biển đông hiện nay cho toàn thể Đảng viên, người quản lý – người lao động Công ty trong buổi sáng ngày 26/6/2018: