Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 trân trọng thông báo về việc cho thuê mặt bằng tại phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức như sau: + Diện tích cho thuê: 7.012,1 m2                 +  Mục đích sử dụng thuê: bãi đậu xe + Thời gian cho thuê: 06 [+]