30/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 05/NQ-SG5-ĐHĐCĐ22 ngày 26/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022. Nghi quyet ĐHDCD 26.12.2022

15/12/2022

Kính gửi quý cổ đông Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 các tài liệu về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (vui lòng xem file đính kèm) Thong bao 01.TB-SG5-HĐQT Tờ trình v.v lua chon don vi kiem toan BCTC 2022 Danh [+]

30/08/2022

Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: – Vị trí : Kế toán tổng hợp -Số lượng : 01 (một) người -Mô tả công việc : Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, kế toán ngân hàng. Hoạch toán chi [+]

24/06/2022

Kính chào quý cổ đông Vì nhiều lý do khách quan, Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 vào ngày 30/6/2022 như dự kiến ban đầu. Hội đồng quản trị Công ty kính [+]

10/06/2022

Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính gửi quý cổ đông Thư mời tham dự, Thông báo về việc ủy quyền tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Quý cổ đông vui lòng mở xem các file [+]

06/06/2022

Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tổ chức phiên đấu giá công khai tài sản là xe ô tô của Công ty, thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm sau đây:

02/07/2021

Ngày 18/6/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Việc tổ chức đảm bảo thực hiện đúng quy định theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP.HCM về phòng chống dịch COVID-19. [+]

01/06/2021

Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 18/6/2021, kính mời quý cổ đông xem hồ sơ Đại hội theo các file đính kèm: 2021-ĐHCD (THU DE NGHI UY [+]

30/12/2020

Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính gửi quý cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Vui lòng xem file đính kèm. TB HĐQT

25/12/2020

Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành. Xin mời xem file đính kèm: Luat phong chong tham nhung nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-compressed

Page 1 of 41234