Tin Nội Bộ
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10/06/2022

Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính gửi quý cổ đông Thư mời tham dự, Thông báo về việc ủy quyền tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Quý cổ đông vui lòng mở xem các file đính kèm bên dưới:

Thư mời Đại Hội Đồng Cổ Đông 2022

Thông báo v.v ủy quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông 2022

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022